PON - PIĄ 9.00 - 17.00
733 040 111
32 307 37 50
Nowoczesna Kardiologia Kardiochirurgia Chirurgia naczyń Pulmonologia Diabetologia

Badania kliniczne

Bierzemy udział w międzynarodowych badaniach klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo innowacyjnych leków w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych. Udział w badaniach jest bezpłatny i możliwy po spełnieniu kryteriów włączenia (ocena w oparciu o badanie lekarskie, wyniki badań dodatkowych). Badania prowadzone są zgodnie z polskimi i międzynarodowymi przepisami prawa i zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Informacje o badaniach klinicznych dostępne także na www.gov.pl/web/zdrowie/dla-lekarza

Uwaga!

AKTUALNA REKRUTACJA DO BADAŃ KLINICZNYCH

 W naszym ośrodku trwa rekrutacja do badań klinicznych nowych doustnych leków u pacjentów z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu lewej komory (oHCM)

Decydując się na udział w badaniu warto poznać kilka podstawowych faktów 

– badanie kliniczne jest podstawowym, uznanym na całym świecie sposobem na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych metod terapii 

– każdy nowy lek, lub nowe zastosowanie już zarejestrowanego leku musi zostać ocenione pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności w ramach badań klinicznych zanim zostanie dopuszczony do stosowania w praktyce 

– każde badanie kliniczne jest prowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej (GCP), podlega ocenie niezależnej komisji bioetycznej oraz jest zgodne z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego. Szeroki zakres informacji na ten temat można uzyskać na stronie państwowej Agencji Badań Medycznych (https://abm.gov.pl/pl/dla-pacjenta 

– najważniejszym aspektem prowadzenia badań klinicznych jest bezpieczeństwo pacjenta. W każdym z badań bezpieczeństwo na bieżąco ocenia niezależna komisja, a każde zdarzenie niepożądane jest raportowane.  

– udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny 

– pacjent, który wyrazi zgodę na udział, może ją wycofać na każdym etapie bez podawania przyczyn 

– uczestnik badania nie ponosi żadnych kosztów udziału 

Przygotowanie do udziału w badaniu klinicznym 

Decydując się na udział w badaniu klinicznym potencjalny uczestnik powinien poznać jak najwięcej szczegółów.  Źródłem informacji jest formularz świadomej zgody, który przed podpisaniem pacjent powinien dokładnie przeczytać. Zawarte w nim informacje są napisane w sposób jasny i przejrzysty. Warto udział w badaniu przedyskutować z członkiem rodziny, zapisać pytania i wątpliwości i poprosić o dodatkowe informacje lekarza prowadzącego badanie. Na przeczytanie formularza świadomej zgody pacjent ma tyle czasu, ile potrzebuje na podjęcie świadomej zgody. Formularz można wziąć do domu i w spokoju się z nim zapoznać. Podpisanie formularza świadomej zgody jest konieczne do rozpoczęcia udziału w badaniu, natomiast pacjent ma prawo się z niego w każdej chwili wycofać. Nie będzie to miało wpływu na relacje z lekarzem i uzyskanie dalszej opieki lekarskiej. 

Badanie Librexia AF
dla Pacjentów z migotaniem przedsionków

Wszystkie przydatne informacje na temat badania można uzyskać po obejrzeniu poniższego filmu:

(kliknij w film)

W najbliższym czasie uruchomione zostaną badania kliniczne dla pacjentów z

  • Niewydolnością serca
  • Migotaniem przedsionków 
  • Zaburzeniami gospodarki lipidowej

Informacja o kwalifikacji na badanie

Potencjalny uczestnik badania klinicznego musi przejść badania przesiewowe, które pomagają określić, czy kwalifikuje się do wzięcia w nim udziału. 

Jak wyglądają takie badania? 

Na początku przeprowadzany jest wywiad lekarski. Jeśli po zakończeniu oceny wstępnej lekarz uzna, że kwalifikacja przebiegła pomyślnie, pacjent otrzymuje do zapoznania się i podpisania formularz świadomej zgody. Następnie na podstawie wywiadu lekarskiego pacjent może zostać poddany badaniom przesiewowym. Zazwyczaj są to badania fizykalne (wzrost, waga, temperatura, ciśnienie) oraz laboratoryjne (krwi i moczu). W przypadku badań kardiologicznych może być również wykonane EKG, echo serca lub próba wysiłkowa. 

Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń do nas!

tel. 32 307 37 50
tel. 733 040 111

Zakończone badania kliniczne:

 

  • TRANSLATE-TIMI 70 oceniające wupanorsen u pacjentów z zaburzeniami
    gospodarki lipidowej
  • Badanie HELIOS oceniające skuteczność leku wutrisiran u pacjentów z
    kardiomiopatią związaną z amyloidozą transtyretynową (ATTR).

Poznaj zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Szanowni Pacjenci 

W trosce o Wasze i Nasze zdrowie  oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w Kardio Klinice Brynów w trosce o zostały wprowadzone następujące zasady:

Wizyty w klinice

Uprzejmie prosimy, aby do poradni pacjenci zgłaszali się bez osób towarzyszących, a dzieci tylko z jednym opiekunem. Prośba nie dotyczy osób niepełnosprawnych i innych sytuacji uzasadnionych

Pomiar temeratury

Każdorazowo w przypadku osobistego pojawienia się w Przychodni personel dokonana pomiaru temperatury ciała i zbierze odpowiedni wywiad.

Dezynfekcja

STOSOWANIE MASKI ZAKRYWAJACEJ USTA I NOS HIGIENICZNA DEZYNFEKCJĘ RAK PO WEJŚCIU DO PORADNI

Odstęp 2 metry

ZACHOWANIE ODSTĘPU MINIMUM 2 METRÓW OD OSÓB PRZEBYWAJACYCH W KLINICE Z WYŁĄCZENIEM BADAŃ i ZABIEGÓW