PON - PIĄ 9.00 - 17.00
733 040 111
32 307 37 50
Nowoczesna Kardiologia Kardiochirurgia Chirurgia naczyń Pulmonologia Diabetologia

DR HAB N. MED I N. O ZDR.

Radosław Gocoł

KARDIOCHIRURG

gocol
Specjalista kardiochirurg. Pracownik Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Temat pracy doktorskiej „Odległa ocena remodelingu lewej komory serca w badaniu rezonansu magnetycznego u chorych po wymianie zastawki aortalnej. Randomizowane porównanie wyników wszczepienia bezstentowej lub stentowej zastawki aortalnej”. Temat habilitacji: „Operacje naprawcze i rekonstrukcyjne zastawki aortalnej i opuszki aorty.” ZAINTERESOWANIA KLINICZNE • operacje rekonstrukcyjne i naprawcze zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej • operacje tętniaków aorty piersiowej (opuszki aorty, aorty wstępującej, łuku aorty i aorty zstępującej) • przezskórna implantacja zastawek aortalnych • przezskórne zaopatrywanie przecieków okołozastawkowych • leczenie endowaskularne tętniaków aorty piersiowej (stentgraft aortalny) • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej i jej powikłań. Autor licznych publikacji z zakresu operacyjnego oraz przezskórnego leczenia wad zastawkowych serca oraz przecieków okołozastawkowych.

Poznaj zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Szanowni Pacjenci 

W trosce o Wasze i Nasze zdrowie  oraz w związku zaleceniami Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w Kardio Klinice Brynów w trosce o zostały wprowadzone następujące zasady:

Wizyty w klinice

Uprzejmie prosimy, aby do poradni pacjenci zgłaszali się bez osób towarzyszących, a dzieci tylko z jednym opiekunem. Prośba nie dotyczy osób niepełnosprawnych i innych sytuacji uzasadnionych

Pomiar temeratury

Każdorazowo w przypadku osobistego pojawienia się w Przychodni personel dokonana pomiaru temperatury ciała i zbierze odpowiedni wywiad.

Dezynfekcja

STOSOWANIE MASKI ZAKRYWAJACEJ USTA I NOS HIGIENICZNA DEZYNFEKCJĘ RAK PO WEJŚCIU DO PORADNI

Odstęp 2 metry

ZACHOWANIE ODSTĘPU MINIMUM 2 METRÓW OD OSÓB PRZEBYWAJACYCH W KLINICE Z WYŁĄCZENIEM BADAŃ i ZABIEGÓW